Ford Fiesta: Wprowadzenie do nawigacji

Ford Fiesta –> Wprowadzenie do nawigacji

Bezpieczeństwo na drodze

OSTRZEŻENIA

Informacje na temat bezpieczeństwa

Prosimy przeczytać i przestrzegać wszystkich opisanych środków bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zwiększyć ryzyko kolizji i odniesienia obrażeń. Ford Motor Company nie odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynikające z niezastosowania się do tych zaleceń.

Jeśli konieczne jest szczegółowe przejrzenie wskazówek dotyczących trasy, zjedź z drogi, gdy będzie to możliwe w bezpieczny sposób i zaparkuj pojazd.

Nie korzystaj z systemu nawigacyjnego do wyszukania służb ratunkowych.

Aby móc korzystać z systemu w sposób jak najbardziej efektywny i bezpieczny, zawsze stosuj najnowszą wersję informacji nawigacyjnych. Uzyskasz je u Autoryzowanego Dealera firmy Ford.

Sterowanie systemem audio

Naciskaj przyciski wyszukiwania w górę lub w dół zakresu, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. Naciśnij i przytrzymaj ...

Układ nawigacyjny

Rozpoczynanie UWAGA Korzystanie z układu przy wyłączonym silniku powoduje rozładowywanie akumulatora. Wskazówka: Za wysyłanie i odbieranie kom ...

Categorie