Ford Fiesta: Skanowanie ścieżek

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Skanowanie ścieżek

Funkcja SKAN umożliwia odsłuchanie około 5 sekund z każdej ścieżki.

Typ 1

Dostępne są różne tryby skanowania, zależnie od rodzaju odtwarzanej płyty CD.

1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz TRYB CD.

2. Wybierz opcję SKAN., aby umożliwić włączenie lub wyłączenie funkcji.

Wskazówka: W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, możliwe jest wybranie opcji SKAN. dla całej płyty CD lub jedynie utworów z danego folderu.

3. Naciśnij przycisk OK, aby wyłączyć tryb skanowania.

Typ 2 i 3

1. Naciśnij przycisk funkcyjny 3.

Wskazówka: W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, możliwe jest wybranie opcji SKAN. dla całej płyty CD lub jedynie utworów z danego folderu. Kolejne naciśnięcia przycisku funkcyjnego 3 przełączają między tymi opcjami.

2. Ponownie naciśnij przycisk funkcyjny 3, aby wyłączyć tryb skanowania.

Powtarzanie ścieżek płyty

Typ 1 1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz TRYB CD. 2. Wybierz opcję POWTÓRZ, aby umożliwić włączenie lub wyłączenie funkcji. P ...

Odtwarzanie plików MP3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) to standardowa technologia i format kompresji danych dźwiękowych. Umożliwia on bardziej wydajne wykorzystanie mediów. Mo& ...

Categorie