Ford Fiesta: Odtwarzanie plików MP3

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Odtwarzanie plików MP3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) to standardowa technologia i format kompresji danych dźwiękowych. Umożliwia on bardziej wydajne wykorzystanie mediów.

Można odtwarzać pliki MP3 zapisane na płycie CD-ROM, CD-R i CD-RW. Płyta musi być zgodna z normą ISO 9660 w formacie poziomu 1 lub 2, lub w rozszerzonych formatach Joliet lub Romeo. Można też używać płyt wielosesyjnych (Multi Session).

Skanowanie ścieżek

Funkcja SKAN umożliwia odsłuchanie około 5 sekund z każdej ścieżki. Typ 1 Dostępne są różne tryby skanowania, zależnie ...

Format zgodny z ISO 9660

Jest to najpowszechniej stosowany standard międzynarodowy formatu logicznego plików i katalogów na dysku CD-ROM. Istnieje wiele poziomów specyfikacj ...

Categorie