Ford Fiesta: Format zgodny z ISO 9660

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Odtwarzanie plików MP3 –> Format zgodny z ISO 9660

Jest to najpowszechniej stosowany standard międzynarodowy formatu logicznego plików i katalogów na dysku CD-ROM.

Istnieje wiele poziomów specyfikacji. Na poziome 1 nazwy plików muszą być w formacie 8.3 (nie więcej niż 8 znaków w nazwie, nie więcej niż 3 znaki w rozszerzeniu, " .MP3") i muszą być pisane dużymi literami.

Nazwy katalogów nie mogą być dłuższe niż 8 znaków. Nie może być więcej niż 8 poziomów folderów (drzewo katalogowe).

Specyfikacje poziomu 2 umożliwiają długie nazwy plików, do 31 znaków.

Każdy folder może mieć do 8 drzew.

W przypadku Joliet lub Romeo w formacie rozszerzenia weź pod uwagę wymienione ograniczenia podczas konfiguracji oprogramowania zapisu dla CD.

Odtwarzanie plików MP3

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) to standardowa technologia i format kompresji danych dźwiękowych. Umożliwia on bardziej wydajne wykorzystanie mediów. Mo& ...

Dyski wielosesyjne

Jest to sposób zapisu umożliwiający natychmiastowe dodawanie danych (za pomocą metody Track-At-Once). Konwencjonalne płyty CD zaczynają od sub ...

Categorie