Ford Fiesta: Powtarzanie ścieżek płyty

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Powtarzanie ścieżek płyty

Typ 1

1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz TRYB CD.

2. Wybierz opcję POWTÓRZ, aby umożliwić włączenie lub wyłączenie funkcji. Po zakończeniu utwór zostanie odtworzony ponownie.

W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, dostępne są opcje POWTÓRZENIA pojedynczego utworu lub wszystkich utworów w danym folderze.

Typ 2 i 3

Naciśnij przycisk funkcyjny 1.

W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, dostępne są opcje POWTÓRZENIA pojedynczego utworu lub wszystkich utworów w danym folderze.

Kolejne naciśnięcia przycisku funkcyjnego 1 przełączają między tymi opcjami.

Losowe odtwarzanie utworów

Funkcja losowego odtwarzania utworów ("Random" lub "Shuffle") powoduje odtworzenie wszystkich utworów na płycie w przypadkowej kolejności. Typ 1 1. Nac ...

Skanowanie ścieżek

Funkcja SKAN umożliwia odsłuchanie około 5 sekund z każdej ścieżki. Typ 1 Dostępne są różne tryby skanowania, zależnie ...

Categorie