Ford Fiesta: Losowe odtwarzanie utworów

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Losowe odtwarzanie utworów

Funkcja losowego odtwarzania utworów ("Random" lub "Shuffle") powoduje odtworzenie wszystkich utworów na płycie w przypadkowej kolejności.

Typ 1

1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz TRYB CD.

2. Wybierz opcję ZMIANA KOLEJNOŚCI, aby umożliwić włączenie lub wyłączenie funkcji.

W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, dostępna jest ZMIANA KOLEJNOŚCI (losowe odtwarzanie utworów) obejmująca całą płytę CD lub wszystkie utwory z danego folderu.

Typ 2 i 3

Naciśnij przycisk funkcyjny 2.

Wskazówka: W przypadku płyt CD z utworami w formacie MP3, dostępna jest ZMIANA KOLEJNOŚCI (losowe odtwarzanie utworów) obejmująca całą płytę CD lub wszystkie utwory z danego folderu. Kolejne naciśnięcia przycisku funkcyjnego 2 przełączają między tymi opcjami.

Za pomocą przycisków wyszukiwania w górę lub w dół zakresu wybierz następną ścieżkę do losowego odtworzenia.

Wybór ścieżki

Naciśnij przycisk wyszukiwania w górę zakresu, aby przejść do następnego utworu lub naciskaj kilka razy, aby przejść do kolejnych ...

Powtarzanie ścieżek płyty

Typ 1 1. Naciśnij przycisk MENU i wybierz TRYB CD. 2. Wybierz opcję POWTÓRZ, aby umożliwić włączenie lub wyłączenie funkcji. P ...

Categorie