Ford Fiesta: Wybór ścieżki

Ford Fiesta –> Odtwarzacz płyt kompaktowych –> Wybór ścieżki

Typ 2 i 3

Numer wybranego utworu można wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej. Wpisz cały numer wybranego utworu (np. 1 a potem 2 dla utworu 12) lub wybierz numer i bezpośrednio naciśnij OK.

Szybkie przewijanie do przodu/do tyłu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania w dół lub w górę zakresu, aby przeszukać ścieżki na płycie do tyłu lub do przodu.

Odtwarzanie płyty

Wskazówka: Podczas odtwarzania na wyświetlaczu wskazywany jest numer płyty, utworu oraz czas jaki upłynął od początku utworu. Podczas odbio ...

Losowe odtwarzanie utworów

Funkcja losowego odtwarzania utworów ("Random" lub "Shuffle") powoduje odtworzenie wszystkich utworów na płycie w przypadkowej kolejności. Typ 1 1. Nac ...

Categorie