Ford Fiesta: Głośność informacji o ruchu drogowym

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy niż normalnie wykorzystywany.

Aby ustawić domyślny poziom głośności:

Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym należy nacisnąć przycisk TA lub TRAFFIC. Na wyświetlaczu pojawi się napis "TA" sy ...

Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o r ...

Categorie