Ford Fiesta: Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Wyłączenie informacji o ruchu drogowym

Urządzenie powróci do normalnego działania po zakończeniu każdej transmisji informacji drogowych. Aby zakończyć odbiór informacji o ruchu drogowym wcześniej, naciśnij przycisk TA lub TRAFFIC podczas nadawania komunikatu.

Wskazówka: Jeżeli naciśniesz przycisk TA lub TRAFFIC w innym momencie, informacje o ruchu drogowym zostaną całkowicie wyłączone.

Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy ...

Menu radioodtwarzacza

...

Categorie