Ford Fiesta: Włączenie informacji o ruchu drogowym

Ford Fiesta –> Działanie radioodtwarzacza –> Sterowanie informacjami o ruchu drogowym –> Włączenie informacji o ruchu drogowym

Zanim będzie można odbierać informacje o ruchu drogowym należy nacisnąć przycisk TA lub TRAFFIC. Na wyświetlaczu pojawi się napis "TA" sygnalizujący włączenie funkcji.

Jeżeli radio jest już nastawione na stację nadającą informacje o ruchu drogowym, na wyświetlaczu również pojawi się napis "TP". W przeciwnym wypadku radio wyszuka stację nadającą informacje o ruchu drogowym.

Gdy nadawane są informacje o ruchu drogowym, przerywają one normalny odbiór radiowy lub odtwarzanie płyty CD, a na wyświetlaczu pojawia się informacja "Komunikat o ruchu drogowym (TA)".

Jeżeli stacja radiowa nie nadająca komunikatów o ruchu drogowym zostanie wybrana lub przywołana za pomocą przycisku zaprogramowanej stacji, zespół audio pozostanie dostrojony do tej stacji, dopóki przycisk TA lub TRAFFIC nie zostanie wyłączony, a następnie ponownie włączony.

Wskazówka: Jeżeli włączona jest funkcja TA, a kierowca wybierze zaprogramowaną stację lub ręcznie dostroi stację radiową bez funkcji TA, nie będą nadawane żadne komunikaty o ruchu drogowym.

Wskazówka: Jeśli podczas odbioru stacji radiowej bez funkcji TA przycisk TA zostanie wyłączony i ponownie włączony, pojawi się opcja wyszukiwania TP.

Sterowanie informacjami o ruchu drogowym

Wiele stacji nadających w paśmie FM posiada kod TP sygnalizujący nadawanie informacji o ruchu drogowym. ...

Głośność informacji o ruchu drogowym

Informacje o ruchu drogowym przerywają normalny odbiór na wstępnie ustawionym minimalnym poziomie głośności, który zwykle jest wyższy ...

Categorie