Ford Fiesta: Alarm

Ford Fiesta –> Alarm

Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

Układ unieruchamiania silnika jest wyłączany automatycznie po włączeniu zapłonu prawidłowo zakodowanym kluczykiem. Lampka kontrolna w zestawi ...

Zasady działania

System stanowi zabezpieczenie przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione. Zabezpiecza również zespół audio. Uruchomi ...

Categorie