Ford Fiesta: Rozbrajanie alarmu

Ford Fiesta –> Alarm –> Rozbrajanie alarmu

Pojazdy bez funkcji otwierania pojazdu bez kluczyka

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi kluczykiem i włączając zapłon prawidłowo zakodowanym kluczykiem lub odryglowując drzwi za pomocą zdalnego sterowania.

Pojazdy z funkcją otwierania pojazdu bez kluczyka

Wskazówka: W strefie wykrywania funkcji bezkluczykowej dla tych drzwi musi znajdować się ważny kluczyk bierny. Patrz Bezkluczykowe otwieranie drzwi (strona 38).

Możesz rozbroić i wyłączyć alarm, odryglowując drzwi i włączając zapłon lub odryglowując drzwi lub pokrywę bagażnika za pomocą zdalnego sterowania.

Zasady działania

System stanowi zabezpieczenie przed otwarciem drzwi i pokrywy komory silnika przez osoby nieupoważnione. Zabezpiecza również zespół audio. Uruchomi ...

Kierownica

...

Categorie