Ford Fiesta: Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

Ford Fiesta –> Układ unieruchamiania silnika –> Wyłączanie układu unieruchamiania silnika

Układ unieruchamiania silnika jest wyłączany automatycznie po włączeniu zapłonu prawidłowo zakodowanym kluczykiem.

Lampka kontrolna w zestawie wskaźników zapali się na około trzy sekundy, a następnie zgaśnie. Jeżeli lampka pali się nieprzerwanie przez jedną minutę lub miga przez około minutę, a następnie błyska w nieregularnych odstępach czasu, oznacza to, iż układ nie rozpoznał kodu kluczyka.

Należy wówczas wyjąć kluczyk, a następnie ponowić próbę.

Jeżeli nie możesz uruchomić silnika prawidłowo zakodowanym kluczykiem, oznacza to usterkę. Należy niezwłocznie sprawdzić układ unieruchamiania silnika u Autoryzowanego Dealera firmy Ford.

Zakodowane kluczyki

Wskazówka: Nie należy przysłaniać kluczyka przedmiotami metalowymi. Może to uniemożliwić rozpoznanie ważnego kluczyka przez odbiornik. ...

Alarm

...

Categorie