Fiat Punto: Zwiększanie/ zmniejszanie zapamiętanej prędkości

Fiat Punto –> Uruchomienie i jazda –> Tempomat (regulator stałej prędkości) –> Zwiększanie/ zmniejszanie zapamiętanej prędkości

Zwiększanie prędkości: nacisnąć pedał przyspieszenia i ustawić nową osiągniętą prędkość lub przesunąć dźwignię w górę (+) do osiągnięcia nowej prędkości, która zostanie automatycznie ustawiona.

Zmniejszanie prędkości: wyłączyć urządzenie i ustawić nową prędkość lub przesunąć dźwignię w dół (-) do osiągnięcia nowej prędkości, która zostanie automatycznie ustawiona.

Każdorazowemu przesunięciu dźwigni odpowiada zwiększenie/zmniejszenie prędkości o około 1 km/h, natomiast przytrzymanie dźwigni przesuniętej w górę spowoduje ciągłą zmianę prędkości.

Ustawianie/ przywracanie zapamiętanej prędkości

Ustawianie prędkości: przekręcić pokrętło A w położenie ON i naciskając na pedał przyspieszenia doprowadzić samochó ...

Wyłączanie urządzenia

Urządzenie to można wyłączyć poprzez przekręcenie pokrętła A w położenie OFF lub wyłączenie silnika bądź na ...

Categorie