Fiat Punto: Wyłączanie urządzenia

Urządzenie to można wyłączyć poprzez przekręcenie pokrętła A w położenie OFF lub wyłączenie silnika bądź naciśnięcie na pedał hamulca, sprzęgła lub przyspieszenia (w tym ostatnim przypadku system nie jest wyłączany całkowicie, a żądanie przyspieszenia jest priorytetowe w stosunku do ustawienia w systemie). Urządzenie pozostaje nadal aktywne, bez konieczności naciskania przycisku B (RES) rys. 71, aby po zakończeniu przyspieszania powrócić do stanu wcześniejszego.

Automatyczne wyłączanie się: urządzenie to wyłącza się automatycznie w następujących przypadkach: zadziałanie systemów ABS lub ESP, prędkość samochodu poniżej ustalonego limitu, usterka tempomatu.

UWAGA

112) Podczas jazdy z włączonym urządzeniem nie należy ustawiać dźwigni zmiany biegów na luzie.

113) W razie niewłaściwego działania lub awarii urządzenia należy przekręcić pokrętło A w położenie OFF i zwrócić się do ASO marki Fiat.

Zwiększanie/ zmniejszanie zapamiętanej prędkości

Zwiększanie prędkości: nacisnąć pedał przyspieszenia i ustawić nową osiągniętą prędkość lub przesuną ...

Czujniki parkowania

...

Categorie