Fiat Punto: Zestaw  fix&go automatic

Fiat Punto –> W razie awarii –> Zestaw  fix&go automatic

Montaż normalnego koła

Postępuj¹c zgodnie z podanym wcześniej opisem, należy podnieśæ samochód i wymontowaæ dojazdowe ko³o zapasowe. Wersje z obrę ...

Opis

Znajduje się w bagażniku, wewnątrz specjalnego pojemnika. W pojemniku tym znajduje się również śrubokręt i uchwyt holowniczy. Zestaw ry ...

Categorie