Fiat Punto: Montaż normalnego koła

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana koła –> Montaż normalnego koła

Postępuj¹c zgodnie z podanym wcześniej opisem, należy podnieśæ samochód i wymontowaæ dojazdowe ko³o zapasowe.

Wersje z obręczami stalowymi

Wersje z obręczami ze stopów lekkich

Po wykonaniu powyższych czynności

Umieścić zapasowe koło dojazdowe we wnęce w bagażniku, włożyć podnośnik i inne narzędzia do pojemnika, a pojemnik nałożyć na koło zapasowe i wkręcić mechanizm blokujący. Ustawić prawidłowo dywanik podłogi bagażnika lub Cargo box (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano);

UWAGA

128) Zapasowe koło dojazdowe (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), jest specyficzne dla tego modelu samochodu; nie należy stosować w samochodzie zapasowych kół dojazdowych z innych modeli. Zapasowe koło dojazdowe może być użyte tylko w sytuacjach awaryjnych.

Użycie go powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i prędkość nie może przekraczać 80 km/h. Na zapasowym kole dojazdowym umieszczona jest naklejka koloru pomarańczowego, na której podano główne ostrzeżenia dotyczące użyciu tego typu koła i odpowiednie ograniczenia z tym związane. Naklejki tej nie należy absolutnie usuwać ani zasłaniać. Na naklejce podane są, w czterech językach, następujące informacje: "Uwaga! Tylko do użytku tymczasowego! 80 km/h max! Należy możliwie jak najszybciej wymienić na standardowe koło pojazdu. Nie zasłaniać tych informacji". Na dojazdowe koło zapasowe nie wolno absolutnie zakładać żadnego kołpaka koła.

129) Należy zasygnalizować obecność zatrzymanego samochodu zgodnie z przepisami kodeksu drogowego: światła awaryjne, trójkąt ostrzegawczy itp.

Pasażerowie powinni opuścić samochód, szczególnie jeżeli jest mocno obciążony, i poczekać na wymianę koła w miejscu nie zagrożonym przez ruch drogowy. W przypadku postoju na drodze pochyłej lub nierównej należy umieścić pod kołami kliny lub inne przedmioty służące do zablokowania kół samochodu.

130) Należy odpowiednio dostosować styl jazdy samochodem, jeśli zamontowane jest zapasowe koło dojazdowe. Należy unikać przyspieszeń i nagłego hamowania, gwałtownego skręcania i szybkiego pokonywania zakrętów. Trwałość całkowita zapasowego koła dojazdowego jest przewidziana na około 3000 km. Po tym przebiegu należy wymienić oponę na nową tego samego typu. Nie należy w żadnym wypadku montować opon tradycyjnych na obręczy przewidzianej dla dojazdowego koła zapasowego. Należy możliwie jak najszybciej naprawić i zamontować wymienione koło. Niedopuszczalne jest stosowanie jednocześnie dwóch lub więcej zapasowych kół dojazdowych. Nie należy smarować gwintów śrub przed ich zamontowaniem: mogą się one samoczynnie odkręcić.

131) Podnośnik służy tylko do wymiany kół w samochodzie, do którego stanowi wyposażenie lub w samochodzie tego samego modelu. Absolutnie zabrania się niewłaściwego używania podnośnika, jak na przykład do podnoszenia samochodu innego modelu. W żadnym wypadku nie należy używać go do wykonywania czynności naprawczych pod samochodem. Nieprawidłowe ustawienie podnośnika może spowodować opadnięcie samochodu. Nie należy używać podnośnika do podnoszenia obciążeń większych niż podane na tabliczce znamionowej podnośnika.

132) Nieprawidłowo zamontowany kołpak koła może odpaść podczas jazdy samochodem. Absolutnie nie należy naruszać zaworu do pompowania. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między obręczą a oponą. Okresowo należy sprawdzać ciśnienie w oponach i w kole zapasowym, które powinno być zgodne z wartościami podanymi w rozdziale "Dane techniczne".

UWAGA

41) Należy zwrócić się, możliwie jak najszybciej, do ASO marki Fiat, aby zweryfikować prawidłowość dokręcenia śrub mocujących koło.

Procedura wymiany

Zatrzymać samochód w miejscu, które nie stanowi niebezpieczeństwa dla ruchu drogowego, a umożliwia bezpieczną wymianę koła (w m ...

Zestaw  fix&go automatic

...

Categorie