Fiat Punto: Procedura wymiany

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana koła –> Procedura wymiany

Procedura wymiany


Procedura wymiany


Procedura wymiany


Wymiana koła

PODNOŚNIK masa podnośnika wynosi 1,76 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnika nie wolno naprawiać; w przypadku uszkodzenia n ...

Montaż normalnego koła

Postępuj¹c zgodnie z podanym wcześniej opisem, należy podnieśæ samochód i wymontowaæ dojazdowe ko³o zapasowe. Wersje z obrę ...

Categorie