Fiat Punto: Procedura pompowania

Fiat Punto –> W razie awarii –> Zestaw  fix&go automatic –> Procedura pompowania

Procedura pompowania


Procedura pompowania


UWAGA

133) Folder należy przekazać osobie, która będzie kleiła oponę usprawnioną zestawem szybkiej naprawy opon.

134) Nie ma możliwości naprawienia uszkodzeń na bokach opony. Nie należy używać zestawu, jeżeli opona została uszkodzona w wyniku jazdy bez powietrza.

135) W przypadku uszkodzenia obręczy koła (deformacje krawędzi powodujące uchodzenie powietrza), naprawa nie jest możliwa. Nie należy wyjmować ciał obcych (śrub lub nitów) znajdujących się w oponie.

136) Nie należy włączać sprężarki na czas dłuższy niż 20 minut bez przerwy.

Niebezpieczeństwo przegrzania. Zestaw do szybkiej naprawy opon nie jest odpowiedni do naprawy ostatecznej, dlatego naprawiona opona powinna być użyta tylko tymczasowo.

137) Butla zawiera glikol etylenowy.

Zawiera mleczko kauczukowe: może powodować reakcje alergiczne. Szkodliwe przy połknięciu. Drażniące oczy. Może powodować uczulenia przy wdychaniu i kontakcie. Unikać kontaktu z oczami, skórą i ubraniem. W razie kontaktu należy przemyć natychmiast dane miejsce dużą ilością wody. W przypadku przedostania się do układu pokarmowego nie należy prowokować wymiotów, ale przepłukać usta i wypić dużo wody. Należy skonsultować się natychmiast z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt nie może być stosowany w obecności astmatyków. Nie należy wdychać oparów podczas operacji wprowadzania i zasysania. Jeżeli wystąpią reakcje alergiczne, należy skonsultować się natychmiast z lekarzem. Butlę należy przechowywać w odpowiednim miejscu, z dala od źródeł ciepła. Płynny uszczelniacz posiada okres ważności. W razie przedawnienia butlę zawierającą płynny uszczelniacz należy wymienić.

138) Nałożyć rękawice ochronne dostarczane razem z zestawem do szybkiej naprawy opon.

139) Naklejkę należy nakleić w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy, aby zasygnalizować, że opona została naprawiona zestawem szybkiej naprawy opon. Jechać ostrożnie, zwłaszcza na zakrętach. Nie przekraczać 80 km/h. Nie przyspieszać i nie hamować gwałtownie.

140) Jeżeli ciśnienie spadnie poniżej 1,8 bara, nie należy kontynuować jazdy: zestaw szybkiej naprawy opon nie jest w stanie zagwarantować prawidłowej szczelności, ponieważ opona jest zbyt mocno uszkodzona. Należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

141) Koniecznie należy poinformować, że opona została naprawiona przy użyciu zestawu szybkiej naprawy opon. Folder należy przekazać osobie, która będzie kleiła oponę usprawnioną zestawem do szybkiej naprawy opon.

UWAGA

42) W przypadku przebicia opony, spowodowanego ciałami obcymi, możliwa jest naprawa opony, której maksymalna średnica przebicia równa jest 4 mm na bieżniku i na powierzchni toczenia opony.

UWAGA

3) Nie należy wyrzucać butli i zanieczyszczać środowiska płynnym uszczelniaczem. Należy utylizować zgodnie z normami międzynarodowymi i lokalnymi.

Opis

Znajduje się w bagażniku, wewnątrz specjalnego pojemnika. W pojemniku tym znajduje się również śrubokręt i uchwyt holowniczy. Zestaw ry ...

Uruchamianie awaryjne

W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub ak ...

Categorie