Fiat Punto: Uruchamianie awaryjne

Fiat Punto –> W razie awarii –> Uruchamianie awaryjne

W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub akumulator wspomagający.

OSTRZEŻENIA

W przypadku użycia akumulatora wspomagającego należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi podaną przez producenta, zachowując środki ostrożności.

Nie należy używać przenośnych akumulatorów wspomagających lub innych źródeł wspomagania o napięciu układu wyższym niż 12 V, gdyż może dojść do uszkodzenia akumulatora, rozrusznika, alternatora albo instalacji elektrycznej samochodu.

Nie należy podejmować prób uruchamiania awaryjnego w przypadku zamarznięcia akumulatora. Może to doprowadzić do jego pęknięcia lub rozerwania!

Procedura pompowania

Włączyć hamulec ręczny. Odkręcić kapturek zaworu opony, wyjąć elastyczny przewód do napełniania A rys. 102 i wkręc ...

Przygotowanie do uruchomienia awaryjnego

OSTRZEŻENIE Dodatni biegun akumulatora (+) jest zabezpieczony zaślepką ochronną. Aby uzyskać dostęp do dodatniego bieguna akumulatora, należy ...

Categorie