Fiat Punto: Przygotowanie do uruchomienia awaryjnego

Fiat Punto –> W razie awarii –> Uruchamianie awaryjne –> Przygotowanie do uruchomienia awaryjnego

OSTRZEŻENIE Dodatni biegun akumulatora (+) jest zabezpieczony zaślepką ochronną. Aby uzyskać dostęp do dodatniego bieguna akumulatora, należy podnieść tę zaślepkę.

Należy wykonać, co następuje:

OSTRZEŻENIE Należy unikać stykania się obu pojazdów, gdyż może to spowodować powstanie połączenia uziomowego, w przypadku którego istnieje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń osób będących w pobliżu.

Uruchamianie awaryjne

W przypadku rozładowania akumulatora samochód można uruchomić awaryjnie, wykorzystując przewody rozruchowe i akumulator w innym pojeździe lub ak ...

Procedura uruchamiania awaryjnego

OSTRZEŻENIE Niewłaściwe wykonanie opisanej poniżej procedury może spowodować poważne obrażenia ciał osób lub uszkodzenia uk&# ...

Categorie