Fiat Punto: Wymiana bezpieczników

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana bezpieczników

Odświetlenie tablicy rejestracyjnej

Aby wymienić żarówki, należy: wyjąć zespół klosza A rys. 90, jak pokazano na rysunku; wymienić żarówk&# ...

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników rys. 92 Umieszczona jest obok akumulatora: aby uzyskaæ dostęp do bezpieczników, należy zdj¹æ odpowiedni¹ pok ...

Categorie