Fiat Punto: Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana bezpieczników –> Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Aby uzyskaæ dostęp do skrzynki bezpieczników rys. 96 (Znajduj¹cej się po lewej stronie komory bagażnika), należy otworzyæ odpowiedni¹ pokrywę inspekcyjn¹ (patrz rys. 97).

Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU


UWAGA

122) W przypadku ponownego przepalenia się bezpiecznika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

123) Nie należy zastępować nigdy bezpiecznika drutem lub innym materiałem przewodzącym.

124) W żadnym wypadku nie należy zamieniać bezpiecznika na inny o wyższej wartości prądowej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.

125) Jeżeli przepali się bezpiecznik główny (MEGA-FUSE, MIDI-FUSE, MAXI-FUSE), należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

126) Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, czy kluczyk wyjęty jest z wyłącznika zapłonu i czy zgaszone są i/lub wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne.

127) Jeżeli interweniuje bezpiecznik główny zabezpieczający systemy bezpieczeństwa (system poduszek powietrznych, system hamulcowy), systemy zespołu napędowego (system silnika, system skrzyni biegów) lub system układu kierowniczego, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

Aby dostać się do skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej rys. 94, należy odkręcić śruby A rys. 95 i wyjąć pokrywę. ...

Wymiana koła

PODNOŚNIK masa podnośnika wynosi 1,76 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnika nie wolno naprawiać; w przypadku uszkodzenia n ...

Categorie