Fiat Punto: Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

Fiat Punto –> W razie awarii –> Wymiana bezpieczników –> Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

Aby dostać się do skrzynki bezpieczników w desce rozdzielczej rys. 94, należy odkręcić śruby A rys. 95 i wyjąć pokrywę.

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej


Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej


Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników rys. 92 Umieszczona jest obok akumulatora: aby uzyskaæ dostęp do bezpieczników, należy zdj¹æ odpowiedni¹ pok ...

Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Aby uzyskaæ dostęp do skrzynki bezpieczników rys. 96 (Znajduj¹cej się po lewej stronie komory bagażnika), należy otworzyæ odpowiedni& ...

Categorie