Fiat Punto: Wyłącznik zapłonu

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Wyłącznik zapłonu

Kluczyk można przekręcić w trzy różne położenia rys. 3:

Wyłącznik zapłonu


W wyłączniku zapłonu przewidziano mechanizm bezpieczeństwa, który zmusza - w razie braku uruchomienia silnika - do ponownego przekręcenia kluczyka w położenie STOP przed powtórnym uruchomieniem silnika.

BLOKADA KIEROWNICY

Uruchamianie: gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu STOP, należy wyjąć kluczyk i obrócić kierownicę do momentu zablokowania jej.

Wyłączanie: należy poruszyć lekko kierownicą i przekręcić kluczyk w położenie MAR.

UWAGA

2) W przypadku naruszenia wyłącznika zapłonu (na przykład przy próbie kradzieży), przed wznowieniem jazdy należy sprawdzić jego działanie w ASO marki Fiat.

3) Przy wysiadaniu z samochodu należy wyjmować zawsze kluczyk, aby uniknąć sytuacji, w której ktokolwiek mógłby uruchomić jakiekolwiek urządzenia. Należy pamiętać o włączeniu hamulca ręcznego.

Jeżeli samochód parkujemy na drodze pod górę, należy włączyć 1. bieg, natomiast jeżeli samochód parkujemy na drodze z góry, należy włączyć bieg wsteczny. Nie zostawiać nigdy dzieci w samochodzie bez nadzoru.

4) Bezwzględnie zabrania się wykonywania jakichkolwiek interwencji po zakupieniu samochodu obejmujących kierownicę lub kolumnę kierownicy (np. montaż urządzeń zapobiegających przed kradzieżą), ponieważ mogą one spowodować, oprócz utraty osiągów systemu i gwarancji, poważne problemy z bezpieczeństwem, a także brak zgodności z homologacją samochodu.

5) Nigdy nie należy wyjmować kluczyka z wyłącznika zapłonu, gdy samochód jest w ruchu. Kierownica zablokuje się automatycznie przy pierwszym skręcie.

Zasada ta obowiązuje zawsze, również podczas holowania samochodu.

Kluczyki

KLUCZYK MECHANICZNY Wkładka metalowa kluczyka służy do uruchamiania wyłącznika zapłonu, otwierania/zamykania drzwi, otwierania/zamykania korka wle ...

System Fiat code

Jest to system elektronicznej blokady silnika, który umożliwia zwiększenie ochrony przed próbami kradzieży samochodu. Jego aktywacja następuje ...

Categorie