Fiat Punto: Kluczyki

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Kluczyki

KLUCZYK MECHANICZNY

Wkładka metalowa kluczyka służy do uruchamiania wyłącznika zapłonu, otwierania/zamykania drzwi, otwierania/zamykania korka wlewu paliwa (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

KLUCZYK Z PILOTEM

Wkładka metalowa A rys. 2 służy do uruchamiania wyłącznika zapłonu, otwierania/zamykania drzw oraz otwierania/zamykania korka wlewu paliwa (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano).

Aby otworzyć/zamknąć wkładkę metalową, należy nacisnąć przycisk B rys. 2.

KLUCZYK Z PILOTEM


Naciśnięcie krótkie przycisku :
odblokowanie drzwi, pokrywy bagażnika, czasowe zaświecenie się lampy sufitowej i podwójne mignięcie kierunkowskazów (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano); Naciśnięcie krótkie przycisku :
zablokowanie drzwi, bagażnika, zaświecenie diody w przycisku na desce rozdzielczej i pojedyncze mignięcie kierunkowskazów (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano); Naciśnięcie przycisku   :
odblokowanie z odległości zamka pokrywy bagażnika i podwójne mignięcie kierunkowskazów.

ZAMAWIANIE DODATKOWYCH KLUCZYKÓW

W razie konieczności zamówienia nowego kluczyka (mechanicznego lub z pilotem), należy zwrócić się do ASO marki Fiat, przynosząc ze sobą dokument tożsamości i dokumenty potwierdzające posiadanie samochodu.

System może rozpoznać maksymalnie 8 kluczyków z pilotem.

UWAGA

1) Przycisk B należy naciskać tylko wówczas, gdy kluczyk znajduje się w pewnej odległości od ciała, a w szczególności od oczu i od przedmiotów mogących ulec zniszczeniu (np. ubranie).

Nie należy pozostawiać kluczyka bez nadzoru, aby uniknąć sytuacji, w której ktokolwiek, a szczególnie dzieci, mógłby bawić się nim i nacisnąć niespodziewanie przycisk.

1) Mocne uderzenia mogą uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się w kluczyku. Dla zapewnienia skuteczności urządzeń elektronicznych wewnątrz kluczyka nie należy wystawiać go na działanie promieni słonecznych.

1) Rozładowane baterie są szkodliwe dla środowiska, dlatego powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub można je dostarczyć do ASO marki Fiat, która zajmuje się ich złomowaniem.

Deska rozdzielcza

Występowanie i rozmieszczenie przycisków, wskaźników i sygnalizatorów może być różne w zależności od wersji. 1 ...

Wyłącznik zapłonu

Kluczyk można przekręcić w trzy różne położenia rys. 3: STOP: silnik wyłączony, można wyjąć kluczyk, kierownica ...

Categorie