Fiat Punto: Wersja z układem zasilania metanem (natural power)

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Wersja z układem zasilania metanem (natural power)

WPROWADZENIE

Wersja "Natural Power" charakteryzuje się dwoma systemami zasilania: jednym z zastosowaniem benzyny i drugim z zastosowaniem gazu naturalnego (metanu).

BUTLE Z METANEM

Samochód wyposażony jest w dwie butle (patrz rys. 37 i rys. 38), umieszczone pod podłogą samochodu i zabezpieczone dwoma specjalnymi osłonami. Metan, zmagazynowany w butlach o wysokim ciśnieniu, przepływa odpowiednim przewodem do reduktora/regulatora ciśnienia, który zasila dwa wtryskiwacze metanu pod niskim ciśnieniem (około 9 barów).

Certyfikacja butli

Certyfikacja butli


Butle są certyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem EKG nr 110 i zgodnie z tym rozporządzeniem powinny być sprawdzane co 4 lata, począwszy od daty rejestracji samochodu lub zgodnie ze specyficznymi przepisami w poszczególnych krajach.

Na tabliczce przekazanej przez Dealera wraz z dokumentacją samochodu widnieje przewidywana data pierwszego przeglądu/inspekcji butli.

Pracownicy stacji napełniania butli metanem nie są upoważnieni do napełniania butli z nieważną datą przeglądu.

OSTRZEŻENIE Jeżeli samochód rejestrowano w innym kraju niż Włochy, daty certyfikacji, identyfikacji i procedury przeglądu/inspekcji butli z metanem są zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w danym kraju. Niemniej jednak należy pamiętać, że trwałość butli to 20 lat od daty produkcji, zgodnie z założeniami Rozporządzenia EKG nr 110.

Uzupełnianie poziomu płynów

LPG Maksymalna pojemność tankowania (wraz z rezerwą): 38 litrów. Wartość ta uwzględnia limit 80% napełnienia zbiornika i pozostał ...

Wybór typu zasilania benzyna/metan

Normalnym trybem działania silnika jest tryb zasilania metanem, jedynie przy uruchamianiu samochodu następuje zasilanie benzyną. Przycisk A rys. 39 umożli ...

Categorie