Fiat Punto: Uzupełnianie poziomu płynów

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Wersja z instalacją lpg –> Uzupełnianie poziomu płynów

LPG

Maksymalna pojemność tankowania (wraz z rezerwą): 38 litrów. Wartość ta uwzględnia limit 80% napełnienia zbiornika i pozostałą ilość paliwa konieczną do regulacji pływaka. Jest to maksymalna dopuszczalna wartość napełnienia. Wartość ta może wykazywać przy różnych napełnieniach niewielkie różnice z powodu: różnic pomiędzy ciśnieniem tłoczenia pompy w sieci stacji napełniania, pomp o różnych parametrach tłoczenia/ blokowania, zbiornika w stanie niepełnej rezerwy.

UWAGA

37) Przypomina się, że w niektórych krajach (włącznie z Włochami), istnieją ograniczenia na mocy obowiązujących norm prawnych dotyczące parkowania/garażowania samochodów zasilanych gazem o gęstości większej od powietrza; LPG mieści się w tej kategorii.

38) Zmiany lub naprawy układu zasilania wykonane w niewłaściwy sposób, bez uwzględnienia parametrów technicznych układu, mogą spowodować niewłaściwe funkcjonowanie z ryzykiem pożaru.

39) Nie należy przełączać pomiędzy dwoma trybami działania w trakcie fazy uruchamiania silnika.

UWAGA

7) Maksymalne temperatury działania układu zawierają się w zakresie od -20C do 100C.

8) Jeśli podczas działania w trybie LPG gaz w zbiorniku wyczerpie się, następuje automatyczne przełączenie na tryb benzyny, a na wyświetlaczu gasną wszystkie słupki wskaźnika cyfrowego; wskazanie takie pozostaje do momentu ponownego zatankowania LPG.

9) Samochód ten wyposażony jest w układ wtrysku gazu LPG opracowany specjalnie dla tego samochodu: absolutnie zabrania się więc zmieniania konfiguracji układu lub odnośnych komponentów. Użycie innych komponentów lub materiałów może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie i zmniejszenie bezpieczeństwa, dlatego w przypadku awarii należy zwrócić się do ASO marki Fiat. Podczas holowania lub podnoszenia samochodu, w celu uniknięcia uszkodzenia elementów układu gazu konieczne jest przestrzeganie uwag podanych w sekcji "Holowanie samochodu".

10) W przypadku lakierowania w komorze zbiornik LPG musi być wymontowany z samochodu, a następnie odpowiednio zamontowany przez ASO marki Fiat. Mimo, iż układ LPG posiada liczne zabezpieczenia, przy każdorazowym dłuższym nieużywaniu samochodu lub transportowaniu go na skutek usterki lub wypadku, zaleca się przestrzeganie poniższej procedury: odkręcić urządzenia mocujące A rys. 33, a następnie zdjąć pokrywę B. Zamknąć korek LPG, obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokrętłem C rys. 34. Zamontować z powrotem pokrywę i wkręcić urządzenia mocujące.

11) Okresowo (przynajmniej raz na sześć miesięcy) zaleca się wyczerpać LPG znajdujący się w zbiorniku i przy pierwszym napełnieniu sprawdzić, czy nie przekracza maksymalnej przewidzianej pojemności 30,5 litrów (łącznie z rezerwą) (przy tolerancji 2 litrów w nadmiarze) (patrz opis w rozdziale "Uzupełnianie poziomu płynów" w niniejszym Uzupełnieniu). W przypadku rozpoznania wartości wyższej od 30,5 litrów (włącznie z rezerwą), należy koniecznie natychmiast zwrócić się do ASO marki Fiat.

12) Niezależnie od rodzaju zasilania, z którego korzystano podczas ostatniego użycia samochodu, przy kolejnym uruchomieniu go, po fazie początkowej zasilania benzyną nastąpi automatyczne przełączenie na LPG.

13) Po wykonaniu przełączenia (z benzyny na LPG), słychać metaliczny dźwięk pochodzący z zaworów ustalających ciśnienie w układzie. Jeśli chodzi o powyżej opisane tryby przełączania, normalne jest, że występuje opóźnienie pomiędzy stukiem zaworu a zgaśnięciem zielonej lampki sygnalizacyjnej   w zestawie
wskaźników.

14) W szczególnych warunkach eksploatacji, takich jak uruchamianie i praca w niskiej temperaturze otoczenia lub dostarczanie LPG o niskiej zawartości propanu, system może tymczasowo przełączyć tryb działania na zasilanie benzyną, bez wyświetlania wskazań o przełączeniu. W przypadku ograniczonego poziomu LPG w zbiorniku lub żądania lepszych osiągów (np. podczas wyprzedzania, w sytuacji, w której samochód jest całkowicie obciążony, podczas przekraczania dużych wzniesień), system może przełączyć działanie automatycznie na tryb zasilania benzyną, aby móc zapewnić większą żądaną moc silnika; w tego typu sytuacji przełączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się w zestawie wskaźników ikony  . W
momencie ustania wymienionych powyżej warunków system powraca automatycznie do trybu zasilania LPG, a lampka sygnalizacyjna gaśnie. Aby
umożliwić opisane powyżej przełączenie automatyczne, należy upewnić się, że w zbiorniku zawsze znajduje się wystarczająca ilość paliwa.

15) Należy używać wyłącznie LPG przeznaczonego do napędów samochodowych.

16) Surowo zabrania się stosowania jakiegokolwiek typu dodatku do LPG.

Wybór typu zasilania benzyna/lpg

Przycisk A rys. 36 umożliwia użytkownikowi wybór albo trybu zasilania benzyną albo trybu zasilania gazem LPG. O rzeczywistym przełączeniu inform ...

Wersja z układem zasilania metanem (natural power)

WPROWADZENIE Wersja "Natural Power" charakteryzuje się dwoma systemami zasilania: jednym z zastosowaniem benzyny i drugim z zastosowaniem gazu naturalnego (metanu). BUTL ...

Categorie