Fiat Punto: Uzupełnianie poziomu płynów

Metan

Pojemność: około 13 kg. Objętość całkowita butli wynosi około 84 litry.

UWAGA

40) Fiat Punto Natural Power wyposażony jest w wysokociśnieniowy układ metanu, zaprojektowany do działania przy ciśnieniu znamionowym 200 barów. Działanie przy wyższych wartościach ciśnienia jest niebezpieczne. Przy holowaniu lub podnoszeniu samochodu, aby uniknąć uszkodzenia elementów układu metanu, konieczne jest przestrzeganie instrukcji podanych w sekcji "Holowanie samochodu". W przypadku uszkodzenia układu metanu należy zwracać się wyłącznie do ASO marki Fiat. Nie należy modyfikować układu ani komponentów instalacji metanu; zostały one zaprojektowane wyłącznie dla modelu Fiat Punto Natural Power. Użycie innych komponentów lub materiałów może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie i zmniejszyć bezpieczeństwo.

41) W przypadku lakierowania "w komorze" butle muszą być wymontowane z samochodu, a następnie zamontowane ponownie w ASO marki Fiat. Mimo, iż układ metanu wyposażony jest w liczne zabezpieczenia, zaleca się zamykać zawór ręcznie na każdej butli za każdym razem, gdy samochód nie będzie używany przez dłuższy czas, transportowany na innym pojeździe lub przemieszczany w sytuacjach awaryjnych z powodu awarii lub kolizji.

42) Zmiany lub naprawy układu zasilania wykonane w niewłaściwy sposób, bez uwzględnienia parametrów technicznych układu, mogą spowodować niewłaściwe funkcjonowanie z ryzykiem pożaru.

43) Nie należy wykonywać przełączania pomiędzy dwoma trybami funkcjonowania podczas fazy uruchamiania silnika.

UWAGA

17) Jeśli podczas działania w trybie zasilania metanem gaz w zbiorniku wyczerpie się, następuje automatyczne przełączenie na tryb benzyny, a na wyświetlaczu gasną wszystkie słupki wskaźnika cyfrowego; wskazanie takie pozostaje do momentu ponownego zatankowania metanu.

18) Niezależnie od rodzaju zasilania, z którego korzystano podczas ostatniego użycia samochodu, przy kolejnym uruchomieniu go, po fazie początkowej zasilania benzyną nastąpi automatyczne przełączenie na metan.

19) Po wykonaniu wymaganego przełączenia z trybu benzyny na tryb zasilania metanem, jak w przypadku uruchamiania silnika, słychać metaliczny dźwięk pochodzący z zaworów ustalających ciśnienie w układzie. Jeśli chodzi o powyżej opisane tryby przełączania, normalne jest, że występuje opóźnienie pomiędzy stukiem zaworu a zgaśnięciem wskazania w zestawie wskaźników.

20) W specyficznych warunkach użycia, takich jak uruchamianie i praca w niskiej temperaturze otoczenia, system może tymczasowo przełączyć tryb działania na zasilanie benzyną, bez wyświetlania informacji o przełączeniu. W przypadku ograniczonego poziomu metanu w zbiorniku lub żądania lepszych osiągów (np. podczas wyprzedzania, w sytuacji, w której samochód jest całkowicie obciążony, podczas przekraczania dużych wzniesień), system może przełączyć działanie automatycznie na tryb zasilania benzyną w celu zapewnienia zwiększenia żądanej mocy silnika; w tego typu sytuacji przełączenie sygnalizowane jest przez zaświecenie się lampki sygnalizacyjnej w
zestawie wskaźników. W momencie ustania wymienionych powyżej warunków system powraca automatycznie do trybu zasilania metanem, a lampka sygnalizacyjna   gaśnie. Aby
umożliwić opisane powyżej przełączenie automatyczne, należy upewnić się, że w zbiorniku zawsze znajduje się wystarczająca ilość paliwa.

Wybór typu zasilania benzyna/metan

Normalnym trybem działania silnika jest tryb zasilania metanem, jedynie przy uruchamianiu samochodu następuje zasilanie benzyną. Przycisk A rys. 39 umożli ...

Znajomośæ zestawu wskaźników

...

Categorie