Fiat Punto: Urządzenie zabezpieczające dzieci

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Drzwi –> Urządzenie zabezpieczające dzieci

Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza. Urządzenie można włączyć tylko przy otwartych drzwiach.

Pozycja 1: urządzenie włączone (drzwi zablokowane) / Pozycja 2: urządzenie wyłączone (drzwi można otworzyć od wewnątrz).

Urządzenie zabezpieczające dzieci


Urządzenie pozostaje włączone również podczas próby odblokowania elektrycznego drzwi.

Urządzenie dead lock

Zapobiega otwarciu drzwi z wnętrza samochodu, co stanowi przeszkodę w razie prób włamania (np. poprzez wybicie szyby). Zaleca się włącza ...

Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych

Drzwi tylne wyposażone są w mechanizm B rys. 6, który umożliwia zamknięcie ich, gdy nie ma zasilania prądu. Włączanie urządze ...

Categorie