Fiat Punto: Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Drzwi –> Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych

Drzwi tylne wyposażone są w mechanizm B rys. 6, który umożliwia zamknięcie ich, gdy nie ma zasilania prądu.

Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych


Włączanie urządzenia: włożyć wkładkę metalową kluczyka do gniazda pokazanego na rys. 6 i przekręcić mechanizm z pozycji 2 w pozycję 1 (rys. 6). Następnie zamknąć drzwi. Gdy urządzenie to jest włączone, aby otworzyć drzwi tylne, należy użyć klamek wewnętrznych.

UWAGA

6) Po włączeniu urządzenia Dead Lock nie jest możliwe w żaden sposób otwarcie drzwi z wnętrza samochodu, dlatego przed jego włączeniem należy upewnić się, że nikt nie pozostał w pojeździe.

7) W przypadku, gdy bateria w kluczyku z pilotem rozładuje się, urządzenie można wyłączyć jedynie poprzez włożenie wkładki metalowej kluczyka do zamków obu drzwi w sposób opisany wcześniej: w takim przypadku urządzenie pozostanie włączone tylko w drzwiach tylnych.

8) Należy zawsze używać tego urządzenia przy przewożeniu dzieci. Po włączeniu urządzenia w obu drzwiach tylnych należy sprawdzić, czy rzeczywiście ono działa, ciągnąc za klamki wewnętrzne otwierania drzwi.

9) Nie należy uruchamiać urządzenia zabezpieczającego dzieci, jeżeli jest już uruchomione urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych. W przypadku, gdy aktywne są oba urządzenia: aby móc otworzyć drzwi, konieczne jest pociągnięcie klamek wewnętrznych, aby wyłączyć urządzenie awaryjnego blokowania drzwi i następnie otworzyć drzwi za pomocą klamek zewnętrznych.

Urządzenie zabezpieczające dzieci

Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza. Urządzenie można włączyć tylko przy otwartych drzwiach. Pozycja 1: urządzenie wł ...

Siedzenia

...

Categorie