Fiat Punto: Siedzenia

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Siedzenia

Urządzenie awaryjnego blokowania drzwi tylnych

Drzwi tylne wyposażone są w mechanizm B rys. 6, który umożliwia zamknięcie ich, gdy nie ma zasilania prądu. Włączanie urządze ...

Siedzenia przednie

Regulacja w kierunku wzdłużnym Podnieść dźwignię A rys. 7 i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu: w pozycji jazdy ręce pow ...

Categorie