Fiat Punto: Siedzenia przednie

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Siedzenia –> Siedzenia przednie

Regulacja w kierunku wzdłużnym

Podnieść dźwignię A rys. 7 i przesunąć siedzenie do przodu lub do tyłu: w pozycji jazdy ręce powinny trzymać koło kierownicy.

Regulacja wysokości (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano)

Pociągnąć dźwignię B rys. 7 w górę lub pchnąć w dół, aż do uzyskania żądanej wysokości.

OSTRZEŻENIE Regulację należy wykonać, siedząc na siedzeniu kierowcy.

Regulacja pochylenia oparcia

Nacisnąć na dźwignię C rys. 7 i przytrzymać ją, dopóki nie zostanie osiągnięta żądana pozycja oparcia.

Regulacja pochylenia oparcia


Pochylanie oparcia (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano)

Pociągnąć do góry uchwyt A rys. 8, pochylić oparcie i pchnąć je do przodu, aby przesunąć je i uzyskać dostęp do siedzeń tylnych. Po przesunięciu oparcia do tyłu siedzenie wraca w pozycje początkową (pamięć mechaniczna).

Pochylanie oparcia (dla wersji/ rynków, gdzie przewidziano)


Regulacja lędźwiowa elektryczna (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Aby wykonać regulację, należy posłużyć się elementami sterowania E rys. 9.

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE SIEDZEŃ PRZEDNICH (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)

Gdy kluczyk znajduje się w położeniu MAR, należy nacisnąć przycisk F rys. 9 w celu włączenia/wyłączenia tej funkcji.

ELEKTRYCZNE OGRZEWANIE SIEDZEŃ PRZEDNICH (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano)


Siedzenia

...

Siedzenia tylne

...

Categorie