Fiat Punto: Urządzenie dead lock

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Drzwi –> Urządzenie dead lock

Zapobiega otwarciu drzwi z wnętrza samochodu, co stanowi przeszkodę w razie prób włamania (np. poprzez wybicie szyby). Zaleca się włączać to urządzenie za każdym razem, gdy pozostawia się samochód na parkingu.

Włączanie urządzenia: urządzenie to włącza się automatycznie we wszystkich drzwiach po dwukrotnym krótkim naciśnięciu przycisku w
kluczyku z pilotem.

Wyłączanie urządzenia: urządzenie to wyłącza się automatycznie po otwarciu kluczykiem mechanicznym drzwi kierowcy lub po odblokowaniu drzwi za pomocą pilota (naciśnięcie krótkie przycisku w kluczyku z
pilotem) bądź po przekręceniu kluczyka wyłącznika zapłonu w położenie MAR.

Blokowanie/ odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Blokowanie drzwi z zewnątrz: przy zamkniętych drzwiach włożyć i przekręcić wkładkę metalową do zamka drzwi po stronie kierowcy ...

Urządzenie zabezpieczające dzieci

Uniemożliwia otwarcie drzwi tylnych z wnętrza. Urządzenie można włączyć tylko przy otwartych drzwiach. Pozycja 1: urządzenie wł ...

Categorie