Fiat Punto: Blokowanie/ odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Drzwi –> Blokowanie/ odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Blokowanie drzwi z zewnątrz: przy zamkniętych drzwiach włożyć i przekręcić wkładkę metalową do zamka drzwi po stronie kierowcy i przekręcić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara lub w kluczyku z pilotem nacisnąć przycisk
. Zablokowanie drzwi sygnalizowane jest przez zaświecenie się diody umieszczonej na przycisku A rys. 4.

Odblokowywanie drzwi z zewnątrz: przy zamkniętych drzwiach włożyć i przekręcić wkładkę metalową do zamka drzwi po stronie kierowcy i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara lub w kluczyku z pilotem (dla wersji/rynków, gdzie przewidziano), nacisnąć krótko przycisk .


Blokowanie/ odblokowywanie drzwi od wewnatrz

Nacisnąć przycisk A rys. 4, aby zablokować/odblokować wszystkie drzwi. Przycisk wyposażony jest w diodę, która wskazuje stan samochodu pod ...

Urządzenie dead lock

Zapobiega otwarciu drzwi z wnętrza samochodu, co stanowi przeszkodę w razie prób włamania (np. poprzez wybicie szyby). Zaleca się włącza ...

Categorie