Fiat Punto: Blokowanie/ odblokowywanie drzwi od wewnatrz

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Drzwi –> Blokowanie/ odblokowywanie drzwi od wewnatrz

Nacisnąć przycisk A rys. 4, aby zablokować/odblokować wszystkie drzwi. Przycisk wyposażony jest w diodę, która wskazuje stan samochodu pod kątem zablokowania lub odblokowania drzwi.

Dioda zaświecona: drzwi zablokowane / Dioda zgaszona: drzwi odblokowane.

BLOKOWANIE/ ODBLOKOWYWANIE DRZWI OD WEWNĄTRZ


Zablokowanie ma miejsce tylko wówczas, jeśli wszystkie drzwi są prawidłowo zamknięte. W przypadku braku zasilania elektrycznego (np.

przepalony bezpiecznik, odłączony akumulator itp.), drzwi można zawsze zablokować ręcznie.

OSTRZEŻENIE Gdy aktywny jest centralny zamek, pociągnięcie za dźwignię wewnętrzną otwierania jednych z drzwi powoduje odblokowanie danych drzwi. Po przekroczeniu prędkości 20 km/h następuje automatyczne centralne zamknięcie wszystkich drzwi (jeśli włączono specjalną funkcję w menu ustawień wyświetlacza).

Drzwi

...

Blokowanie/ odblokowywanie drzwi z zewnątrz

Blokowanie drzwi z zewnątrz: przy zamkniętych drzwiach włożyć i przekręcić wkładkę metalową do zamka drzwi po stronie kierowcy ...

Categorie