Fiat Punto: Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi

Fiat Punto –> Dane techniczne –> Dane identyfikacyjne –> Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi

Umieszczona jest z lewej strony na podłodze tylnej w bagażniku rys. 113 i zawiera następujące dane:

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi


B Numer homologacyjny.

C Kod identyfikacyjny typu samochodu.

D Kolejny numer fabryczny nadwozia.

E Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem.

F Maksymalna dopuszczalna masa samochodu z pełnym obciążeniem i przyczepą.

G Maksymalna dopuszczalna masa na pierwszej osi (przedniej).

H Maksymalna dopuszczalna masa na drugiej osi (tylnej).

I Typ silnika.

L Kod wersji nadwozia.

M Numer na części zamienne.

N Prawidłowa wartość współczynnika dymienia (dla silników Diesla).

Dane identyfikacyjne

...

Tabliczka z danymi identyfikacyjnymi lakieru nadwozia

Umieszczona jest na słupku zewnętrznym pokrywy (po lewej stronie) bagażnika i zawiera następujące dane rys. 114: A Producent lakieru. B Nazwa koloru ...

Categorie