Fiat Punto: Dane identyfikacyjne

Fiat Punto –> Dane techniczne –> Dane identyfikacyjne

Dane techniczne

W zrozumieniu konstrukcji i dzia³ania pañstwa samochodu najlepiej pomoże treśæ niniejszego rozdzia³u, a także towarzysz¹ce jej szczeg& ...

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi

Umieszczona jest z lewej strony na podłodze tylnej w bagażniku rys. 113 i zawiera następujące dane: B Numer homologacyjny. C Kod identyfikacyjny typu ...

Categorie