Fiat Punto: Tabliczka z danymi identyfikacyjnymi lakieru nadwozia

Fiat Punto –> Dane techniczne –> Dane identyfikacyjne –> Tabliczka z danymi identyfikacyjnymi lakieru nadwozia

Umieszczona jest na słupku zewnętrznym pokrywy (po lewej stronie) bagażnika i zawiera następujące dane rys. 114:

A Producent lakieru.

B Nazwa koloru.

C Kod koloru firmy Fiat.

D Kod koloru do zaprawek lub ponownego lakierowania.

Tabliczka z danymi identyfikacyjnymi lakieru nadwozia


OZNACZENIE NADWOZIA

Umieszczone jest na podłodze we wnętrzu nadwozia, w pobliżu lub pod siedzeniem przednim prawym, a zawiera następujące dane:

OZNACZENIE SILNIKA

Wytłoczone jest na bloku cylindrów, a zawiera typ i kolejny numer fabryczny silnika.

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi

Umieszczona jest z lewej strony na podłodze tylnej w bagażniku rys. 113 i zawiera następujące dane: B Numer homologacyjny. C Kod identyfikacyjny typu ...

Silnik

(*) Euro 4 (**) Euro 6 (***) Dla wersji/rynków, gdzie przewidziano (*) Wersje na rynki specjalne (*) Euro 5+ (**) Wersje na rynki specjalne ...

Categorie