Fiat Punto: Konserwacja układu klimatyzacji

Fiat Punto –> Obsługa i konserwacja –> Komora silnika –> Konserwacja układu klimatyzacji

W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata należy sprawdzić skuteczność instalacji w ASO marki Fiat.

UWAGA

150) Podczas wykonywania jakichkolwiek czynności w komorze silnika nie należy palić: mogą tam występować gazy i opary łatwopalne, co stwarza ryzyko pożaru.

151) Gdy silnik jest ciepły, czynności we wnęce silnika należy wykonywać z zachowaniem dużej ostrożności: niebezpieczeństwo poparzeń.

152) Układ chłodzenia silnika jest układem ciśnieniowym. W razie konieczności wymiany korka należy zastąpić go jedynie korkiem oryginalnym, ponieważ skuteczność układu może ulec pogorszeniu. Gdy silnik jest gorący, nie należy odkręcać korka zbiornika wyrównawczego: niebezpieczeństwo poparzeń.

153) Nie należy podróżować z pustym zbiornikiem płynu do spryskiwaczy: działanie spryskiwaczy szyb jest bardzo ważne, ponieważ poprawia widoczność.

Niektóre dodatki do spryskiwaczy szyb dostępne na rynku są łatwopalne. W komorze silnika znajdują się gorące elementy, które w kontakcie z nim mogą spowodować pożar.

154) Płyn hamulcowy jest toksyczny i powoduje korozję. W razie przypadkowego kontaktu z nim należy przemyć natychmiast takie miejsca wodą z mydłem neutralnym i dobrze spłukać. W przypadku połknięcia należy zwrócić się natychmiast do lekarza.

155) Symbol , wytłoczony
na zbiorniku, oznacza płyny hamulcowe typu syntetycznego, w odróżnieniu od mineralnych. Użycie płynu mineralnego spowoduje trwałe uszkodzenie specjalnych gumowych uszczelek układu hamulcowego.

156) Elektrolit w akumulatorze jest trujący i powoduje korozję. Należy unikać kontaktu elektrolitu ze skórą lub z oczami. Nie należy zbliżać się do akumulatora z otwartym ogniem lub źródłem iskrzenia: niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru.

157) Funkcjonowanie akumulatora przy zbyt niskim poziomie elektrolitu może go uszkodzić nieodwracalne oraz spowodować wybuch.

158) Jeżeli samochód ma pozostać przez dłuższy czas w warunkach szczególnie zimnych, należy wymontować akumulator i przenieść w ciepłe miejsce, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zamarznięcia urządzenia.

159) Przy obsłudze akumulatora lub przebywając w jego pobliżu, należy zawsze chronić oczy odpowiednimi okularami ochronnymi.

UWAGA

45) Należy uważać, aby przy uzupełnianiu poziomu płynów nie pomieszać ze sobą różnych ich rodzajów: nie są one wzajemnie kompatybilne! Wlanie niewłaściwego płynu może poważnie uszkodzić samochód.

46) Poziom oleju nie powinien nigdy przekraczać punktu odniesienia MAX.

47) Nie należy uzupełniać olejem o właściwościach innych niż te, jakie posiada olej znajdujący się już w silniku.

48) Płyn PARAFLU UP nie może być mieszany z żadnym innym płynem. Jeżeli jednak tak się stanie, należy sprawdzić zaistniałą sytuację, unikając absolutnie uruchomienia silnika i skontaktować się z ASO marki Fiat.

49) Należy zwracać uwagę, aby nie polać elementów lakierowanych płynem hamulcowym powodującym korozję. Jeżeli tak się stanie, należy natychmiast przemyć takie miejsce wodą.

50) Nieprawidłowe zamontowanie akcesoriów elektrycznych i elektronicznych może spowodować poważne uszkodzenie samochodu. Jeżeli po zakupieniu samochodu zamierzamy zainstalować dodatkowe akcesoria (np. zabezpieczenie przed kradzieżą, radiotelefon itp.), należy zwrócić się do ASO marki Fiat, która zasugeruje najbardziej odpowiednie urządzenie, a także określi konieczność użycia akumulatora o większej pojemności.

UWAGA

4) Zużyty olej silnikowy i wymieniony filtr oleju silnikowego zawierają substancje szkodliwe dla środowiska. W celu wymienienia oleju i filtra oleju zalecamy zwrócić się do ASO marki Fiat.

5) Zużyty olej zawiera substancje szkodliwe dla środowiska. Odnośnie do wymiany oleju zalecamy zwrócić się do ASO marki Fiat, która wyposażona jest w odpowiednie urządzenia do gromadzenia zużytego oleju z poszanowaniem środowiska i przepisów prawnych.

6) Akumulatory zawierają substancje bardzo szkodliwe dla środowiska. W celu dokonania wymiany akumulatora należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Akumulator

Akumulator nie wymaga dolewania do elektrolitu wody destylowanej. Niemniej jednak wymagana jest okresowa kontrola ze strony ASO marki Fiat w celu zapewnienia odpowiedniej wyda ...

Ładowanie akumulatora

OSTRZEŻENIE Przed odłączeniem i późniejszym podłączeniem do akumulatora zasilania elektrycznego należy poczekać co najmniej minut& ...

Categorie