Fiat Punto: Akumulator

Akumulator nie wymaga dolewania do elektrolitu wody destylowanej. Niemniej jednak wymagana jest okresowa kontrola ze strony ASO marki Fiat w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności akumulatora.

OSTRZEŻENIE Akumulator utrzymywany przez dłuższy okres w stanie naładowania mniejszym niż 50% ulega zasiarczeniu, zmniejsza się jego pojemność, a tym samym zdolność do uruchomienia samochodu.

Płyn układu chłodzenia silnika

Poziom płynu chłodzącego należy sprawdzać, gdy silnik jest zimny, a powinien on zawierać się pomiędzy punktami MIN i MAX widocznymi na z ...

Konserwacja układu klimatyzacji

W czasie sezonu zimowego układ klimatyzacji powinien być włączony przynajmniej raz w miesiącu na około 10 minut. Przed rozpoczęciem lata nale ...

Categorie