Fiat Punto: Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja –> Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa


A - Przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji

B - Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnętrznego

C - Wyświetlacz klimatyzacji

D - Przycisk aktywacji funkcji MAX-DEF (odszranianie/odparowywanie szybkie szyb przednich)

E - Przycisk włączania/wyłączania ogrzewania szyby tylnej

F - Przycisk włączania funkcji MONO (wyrównanie temperatur po stronie kierowcy i pasażera) oraz pokrętło regulacji temperatury po stronie pasażera

G - Przycisk włączania/wyłączania klimatyzacji

H - Przyciski zwiększania/zmniejszania prędkości wentylatora

I - Przyciski wyboru rozdziału nawiewu powietrza

L - Przycisk aktywacji funkcji AUTO (funkcjonowanie automatyczne) i pokrętło regulacji temperatury po stronie kierowcy

M - Czujnik temperatury wewnętrznej

Klimatyzacja manualna

A - Pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego z ciepłym): sektor czerwony = powietrze ciepłe / sektor niebieski = powietrze z ...

Dodatkowa nagrzewnica

Zapewnia szybkie ogrzanie wnętrza nadwozia w zimnych warunkach klimatycznych. Włączanie nagrzewnicy: następuje zawsze w sposób automatyczny, gdy p ...

Categorie