Fiat Punto: Dodatkowa nagrzewnica

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja –> Dodatkowa nagrzewnica

Zapewnia szybkie ogrzanie wnętrza nadwozia w zimnych warunkach klimatycznych.

Włączanie nagrzewnicy: następuje zawsze w sposób automatyczny, gdy panuje niska temperatura powietrza, włączony jest silnik i temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska.

Wyłączanie nagrzewnicy: następuje w sposób automatyczny w momencie osiągnięcia warunków komfortu.

UWAGA

23) Przy niskiej temperaturze zewnętrznej zaleca się nie używać recyrkulacji powietrza wewnętrznego, ponieważ szyby mogą w szybkim tempie zaparować.

24) Do działania klimatyzacji powinien być włączony co najmniej jeden z przycisków wyboru rozdziału nawiewu powietrza.

System nie umożliwia bowiem wyłączenia wszystkich przycisków jednocześnie.

25) Nagrzewnica nie włącza się, jeśli napięcie akumulatora jest niewystarczające.

UWAGA

2) W układzie zastosowano czynnik chłodzący R134a, który w razie przypadkowych wycieków nie zanieczyszcza środowiska. Bezwzględnie zabrania się używać czynnika R12, nie jest on kompatybilny z komponentami układu.

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

A - Przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji B - Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnęt ...

Elektryczne podnośniki szyb

DZIAŁANIE Działają, gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 2 minuty po ustawieniu kluczyk ...

Categorie