Fiat Punto: Klimatyzacja manualna

Fiat Punto –> Poznawanie samochodu –> Klimatyzacja –> Klimatyzacja manualna

KLIMATYZACJA MANUALNA


A - Pokrętło regulacji temperatury powietrza (mieszanie powietrza zimnego z ciepłym): sektor czerwony = powietrze ciepłe / sektor niebieski = powietrze zimne; B - Pokrętło włączania/regulacji wentylatora: 0 = wentylator wyłączony / 1-2-3-4 = prędkości działania wentylatora; C - Pokrętło rozdziału nawiewu powietrza: nawiew powietrza z wylotów
środkowych i bocznych w desce rozdzielczej /
 nawiew powietrza z wylotów w okolicy nóg i z wylotów w desce rozdzielczej / nawiew powietrza z wylotów w
okolicy nóg / nawiew powietrza z wylotów w
okolicy nóg i z wylotów na szybę przednią oraz szyby przednie boczne /
nawiew powietrza z wylotów na szybę przednią.

D - Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnętrznego E - Przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji F - Przycisk odparowywania/odszraniania szyby tylnej ogrzewanej oraz lusterek wstecznych zewnętrznych

Klimatyzacja

...

Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa

A - Przycisk włączania/wyłączania sprężarki klimatyzacji B - Przycisk włączania/wyłączania recyrkulacji powietrza wewnęt ...

Categorie