Dacia Sandero, Dacia Logan: Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Komfort jazdy –> Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją

Zużycie paliwa

Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem.

W przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację bez automatycznego trybu działania, należy ją wyłączyć, gdy jej działanie nie jest już konieczne.

Rady mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa, a tym samym przyczynienie się do ochrony środowiska W czasie jazdy nawiewy powinny być otwarte, a szyby zamknięte.

Jeżeli samochód pozostawał zaparkowany przy upalnej pogodzie lub w nasłonecznionym miejscu, przed ruszeniem należy pamiętać o przewietrzeniu go w celu usunięcia gorącego powietrza.

Konserwacja

Częstotliwość wykonywania kontroli jest podana w książce przeglądów pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

Ogólnie biorąc, w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu należy udać się do Autoryzowanego Partnera marki.

Obecność wody pod pojazdem

Przy dłuższym stosowaniu klimatyzacji można zauważyć wyciek wody spod samochodu.

Jest to zjawisko normalne, spowodowane skraplaniem się pary wodnej.

Nie należy samodzielnie otwierać układu z czynnii kiem chłodzącym. Jest on niebezpieczny dla oczu oraz dla skóry.

Klimatyzacja automatyczna

Elementy sterujące Tryb automatyczny.  Regulacja temperatury powietrza. Funkcja "dobra widoczność". Regulacja rozdziału nawiewu powietrz ...

Podnośniki szyb

Ręczne podnoszenie szyb Użyć dźwigni 1 w celu opuszczenia lub podniesienia szyby do żądanej wysokości Elektryczne podnoszenie przednich sz ...

Categorie