Dacia Sandero, Dacia Logan: Klimatyzacja automatyczna

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Komfort jazdy –> Klimatyzacja automatyczna

Elementy sterujące

Elementy sterujące


  1. Tryb automatyczny.
  2.  Regulacja temperatury powietrza.
  3. Funkcja "dobra widoczność".
  4. Regulacja rozdziału nawiewu powietrza w kabinie.
  5.  Przycisk sterujący klimatyzacji.
  6.  Regulacja siły nawiewu.
  7.  Recyrkulacja powietrza.
  8.  Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej szyby i, zależnie od wersji pojazdu, z lusterek wstecznych.

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza wyjątkowymi warunkami eksploatacji) komfort termiczny w kabinie oraz utrzymanie dobrego poziomu widoczności, przy jednoczesnym optymalnym poziomie zużycia paliwa.

System ustawia prędkość nawiewu powietrza, rozdział powietrza, recyrkulację powietrza, uruchamianie lub wyłączanie klimatyzacji oraz temperaturę powietrza.

AUTO: optymalny sposób osiągania wybranej temperatury w zależności od warunków zewnętrznych. Wcisnąć przycisk 1.

Zmiana siły nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia siłę nawiewu, dostosowując ją do warunków panujących w kabinie i utrzymując tym samym komfortową atmosferę wewnątrz pojazdu.

Można wyregulować siłę nawiewu obracając element sterujący 6 w celu zwiększenia lub zmniejszenia siły nadmuchu.

Regulacja temperatury powietrza

Obrócić element sterujący 2 do wybranego położenia.

Im bardziej jest ono obrócone w prawą stronę, tym wyższa jest temperatura nawiewanego powietrza.

Cecha szczególna: skrajne ustawienia pozwalają systemowi wytworzyć maksymalną ilość zimnego lub gorącego powietrza ("18C" i "26C").

Funkcja "dobra widoczność"

Wcisnąć przycisk 3, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej szyby, przednich szyb bocznych i zewnętrznych lusterek wstecznych (zależnie od pojazdu).

Powoduje automatyczne włączenie układu klimatyzacji i funkcji ogrzewania tylnej szyby.

Nacisnąć na przycisk 8 w celu wyłączenia funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana lampka kontrolna gaśnie.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 3 lub 1.

Niektóre przyciski posiadają lampkę kontrolną działania, która wskazuje stan działania.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji


W automatycznym trybie pracy, system włącza lub wyłącza klimatyzację w zależności od zewnętrznych warunków klimatycznych.

Nacisnąć przycisk 5, aby wyłączyć klimatyzację, zapala się wbudowana lampka kontrolna.

Usuwanie szronu lub zaparowania z tylnej szyby

Wcisnąć przycisk 8, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się. Funkcja ta pozwala na szybkie usunięcie zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewanych lusterek zewnętrznych (w samochodach posiadających takie wyposażenie).

W celu wyłączenia tej funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 8. Jeżeli przycisk nie zostanie wciśnięty, funkcja usuwania zaparowania wyłącza się automatycznie.

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie

Zmiana rozdziału nawiewu powietrza w kabinie


Nacisnąć jeden z przycisków 4. Zapala się lampka kontrolna wbudowana w przycisk.

Możliwe jest połączenie dwóch lub trzech pozycji na raz, należy nacisnąć dwa lub trzy przyciski 4

Strumień powietrza jest
rozłożony równomiernie na wszystkie szyby przednie, boczne i szybę przednią.

Strumień powietrza jest kierowany
głównie do nawiewów deski rozdzielczej.

Strumień powietrza jest kierowany
głównie na nogi pasażerów.

Recyrkulacja powietrza (odizolowanie kabiny)


Recyrkulacja powietrza


Ta funkcja jest sterowana w sposób automatyczny, ale można ją również włączyć ręcznie, w takim przypadku uruchomienie funkcji jest potwierdzone przez zapalenie się lampki kontrolnej wbudowanej w przycisk 7.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do recyrkulacji powietrza.

Uwaga:

Używanie funkcji w trybie ręcznym

Wcisnąć przycisk 7, wbudowana w przycisk lampka kontrolna zapala się.

Dłuższe stosowanie recyrkulacji może spowodować powstanie zapachów charakterystycznych dla zamkniętych pomieszczeń oraz zaparowanie szyb.

Dlatego też zaleca się przejście do automatycznego trybu pracy poprzez ponowne naciśnięcie na przycisk 7, gdy tylko recyrkulacja nie jest już potrzebna.

W celu wyłączenia funkcji, należy ponownie wcisnąć przycisk 7.

Wyłączenie systemu

Obrócić element sterujący 6 na OFF, aby wyłączyć system. Aby uruchomić, należy ponownie obrócić element sterujący 6, aby wyregulować siłę nawiewu lub nacisnąć przycisk 1.

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza. Strumień powietrza jest kierowany do nawiewów deski rozdzielczej. S ...

Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją

Zużycie paliwa Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazd&o ...

Categorie