Dacia Sandero, Dacia Logan: Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Komfort jazdy –> Ogrzewanie, Wentylacja, Klimatyzacja –> Rozdział nawiewu powietrza w kabinie

Rozdział nawiewu powietrza w kabinie


Obrócić element sterujący 1, aby wybrać rozdział powietrza.

Strumień powietrza jest kierowany
do nawiewów deski rozdzielczej.

Strumień powietrza jest kierowany
do dysz nawiewu w desce rozdzielczej oraz na stopy osób podróżujących.

Strumień powietrza jest
kierowany głównie na nogi pasażerów i do dysz nawiewu w desce rozdzielczej.

Chcąc skierować strumień powietrza wyłącznie na stopy pasażerów, należy zamknąć dysze nawiewu w desce rozdzielczej.

Strumień powietrza jest rozłożony
równomiernie na wszystkie dysze nawiewu na przednią szybę i szyby boczne oraz na stopy osób jadących na siedzeniach przednich i tylnych.

Cały strumień powietrza jest
kierowany do dysz nawiewu na przednią szybę i przednie szyby boczne.

Włączenie lub wyłączenie klimatyzacji

Za pomocą przycisku 2 można uruchomić (lampka zapalona) lub wyłączyć (lampka zgaszona) klimatyzację.

Włączenie instalacji nie jest możliwe, gdy element sterujący 3 znajduje się w pozycji 0.

Użycie klimatyzacji pozwala na:

Klimatyzacja nie działa, kiedy temperatura zewnętrzna jest niska.

Działanie klimatyzacji powoduje wzrost zużycia paliwa (należy wyłączyć klimatyzację, gdy nie jest potrzebna).

Włączanie funkcji odizolowania kabiny/recyrkulacji powietrza

Ustawić element sterujący 6 w pozycji Przy takim ustawieniu powietrze jest pobierane z wnętrza kabiny i ulega recyrkulacji bez pobierania powietrza z zewn ...

Klimatyzacja automatyczna

Elementy sterujące Tryb automatyczny.  Regulacja temperatury powietrza. Funkcja "dobra widoczność". Regulacja rozdziału nawiewu powietrz ...

Categorie