Dacia Sandero, Dacia Logan: Podnośniki szyb

Dacia Sandero, Dacia Logan –> Komfort jazdy –> Podnośniki szyb

Ręczne podnoszenie szyb

Ręczne podnoszenie szyb


Użyć dźwigni 1 w celu opuszczenia lub podniesienia szyby do żądanej wysokości

Elektryczne podnoszenie przednich szyb

Elektryczne podnoszenie przednich szyb


Elektryczne podnoszenie szyb działa przy włączonym zapłonie.

Na miejscu kierowcy

Przełączniki na drzwiach A

Wcisnąć przełącznik danej szyby, aby opuścić ją lub podnieść do żądanej wysokości; 2 szyba po stronie kierowcy.

3 szyba po stronie pasażera z przodu.

Zamykanie szyb może spowodować poważne obrażenia.

Przełączniki na desce rozdzielczej B

Elektryczne podnoszenie przednich szyb


Nacisnąć dolną część przełącznika 4 lub 5 w celu opuszczenia szyby albo górną część przełącznika 4 lub 5 w celu jej podniesienia do żądanej wysokości.

4 szyba po stronie kierowcy.

5 szyba po stronie pasażera z przodu.

Należy uważać, aby żadne przedmioty nie naciskały na uchyloną szybę: może to doprowadzić do uszkodzenia podnośnika szyby.

Na miejscu pasażera z przodu

Na miejscu pasażera z przodu


Użyć przełącznika 6.

Podnośniki szyb z impulsowym trybem działania

Jeśli pojazd jest wyposażony w tę funkcję, impulsowy tryb działania stanowi uzupełnienie działania wyżej opisanych elektrycznych podnośników szyb.

W ten tryb wyposażona jest jedynie szyba po stronie kierowcy.

Poruszenie przycisku podczas przesuwania się szyby powoduje jej zatrzymanie.

Elektryczne podnoszenie tylnych szyb

Elektryczne podnoszenie tylnych szyb


Przełączniki na desce rozdzielczej C

Przy zapalonym zapłonie, wcisnąć dolną część przełącznika 7 lub 8 w celu opuszczenia szyby albo górną część przełącznika 7 lub 8 w celu jej podniesienia do żądanej wysokości.

Przełączniki na miejscu tylnym D

Elektryczne podnoszenie tylnych szyb


Po włączeniu zapłonu, wcisnąć przełącznik 9 lub 10 w celu opuszczenia szyby albo podnieść przełącznik 9 lub 70 w celu jej podniesienia do żądanej wysokości.

Przełącznik w drzwiach E

Elektryczne podnoszenie tylnych szyb


Użyć przełącznika 11.

Blokowanie i odblokowanie podnośników tylnych szyb

Blokowanie i odblokowanie podnośników tylnych szyb


Wcisnąć górną część przełącznika 12 w celu zablokowania podnośników tylnych szyb lub dolną część przełącznika 12 w celu ich odblokowania.

Bezpieczeństwo osób podróżujących na tylnych siedzeniach Kierowca może zablokować działanie funkcji podnośników szyb wciskając przełącznik 12.

Odpowiedzialność kierowcy Nigdy nie należy opuszczać pojazdu, jeżeli kluczyk znajduje się wewnątrz, pozostawiając w kabinie, nawet na bardzo krótki czas, dziecko (lub zwierzę).

Mogłoby ono narazić na niebezpieczeństwo siebie lub inne osoby, włączając silnik, uruchamiając takie elementy wyposażenia, jak na przykład podnośniki szyb, lub zablokować zamki drzwi.

W przypadku przycięcia części ciała, należy natychmiast odsunąć szybę, wciskając odpowiedni przełącznik.

Ryzyko poważnych obrażeń.

Klimatyzacja: informacje i rady związane z eksploatacją

Zużycie paliwa Podczas korzystania z klimatyzacji, zwiększenie zużycia paliwa (zwłaszcza w cyklu miejskim) jest normalnym zjawiskiem. W przypadku pojazd&o ...

Oświetlenie wnętrza

Lampka sufitowa Wciśnięcie włącznika 2 powoduje:  włączenie oświetlenia na stałe;  włączenie oświetlenia ...

Categorie