Citroen DS3: Wyłączenie / ponowne włączenie

Citroen DS3 –> Jazda –> Stop & Start –> Wyłączenie / ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, może być użyteczne, aby wyłączyć Stop & Start.

Polecenie wyłączenia można wydać w dowolnym momencie z chwilą włączenia stacyjki.

Jeżeli silnik jest w trybie STOP, rozruch następuje natychmiast.

Funkcja Stop & Start uaktywnia się automatycznie przy każdym włączeniu stacyjki.

Otwieranie pokrywy komory silnika


Przed każdą operacją pod pokrywą silnika wyłączyć funkcję Stop & Start, aby uniknąć ryzyka zranienia związanego z automatycznym włączeniem trybu START.

 

Jazda po zalanej drodze Przed wjazdem na zalany obszar zalecamy stanowczo wyłączenie funkcji Stop & Start.

Szczegółowe informacje i porady dotyczące jazdy, a zwłaszcza po zalanej drodze, zawiera odpowiednia rubryka.

Wyłączenie / ponowne włączenie


Nacisnąć ten przycisk, aby wyłączyć system.

Wyłączenie potwierdza zapalenie się kontrolki przycisku i wyświetlenie komunikatu.

Ponowne naciśnięcie przycisku włącza funkcję.

Kontrolka przycisku gaśnie i wyświetla się komunikat.

Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START

Ze względu na bezpieczeństwo lub komfort tryb START włącza się automatycznie, gdy:  otwierane są drzwi kierowcy,  odpinany jest pas b ...

Usterka działania

W przypadku wadliwego działania systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga przez kilka sekund, a następnie świeci światłem ci ...

Categorie