Citroen DS3: Usterka działania

Citroen DS3 –> Jazda –> Stop & Start –> Usterka działania

W przypadku wadliwego działania systemu kontrolka przełącznika "ECO OFF" miga przez kilka sekund, a następnie świeci światłem ciągłym.

Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku usterki w trybie STOP silnik może gasnąć. Wszystkie kontrolki w zestawie wskaźników się zapalają. Należy wówczas wyłączyć stacyjkę, a następnie uruchomić silnik przy użyciu klucza.

Funkcja Stop & Start wymaga akumulatora 12 V o specjalnej technologii i parametrach.

Każdą operację przy tym typie akumulatora należy wykonywać wyłącznie w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

Więcej informacji na temat akumulatora 12 V zawiera odpowiednia rubryka.

Wyłączenie / ponowne włączenie

W pewnych przypadkach, jak np. w celu zachowania komfortu cieplnego w kabinie, może być użyteczne, aby wyłączyć Stop & Start. Polecenie wy ...

Wspomaganie ruszania na pochyłej drodze

Podczas ruszania na pochyłej drodze system utrzymuje pojazd unieruchomiony przez krótką chwilę (około 2 sekundy), wystarczającą do przeniesi ...

Categorie